Kategori Hjemmetjenester

Innspill Østre Toten kommuneplan

Ordfører i Østre Toten kommune oppfordrer til innspill som kan videreutvikle kommunen til det bedre og i dag har vi sendt inn våre forslag til høringen i kommuneplanens samfunnsdel. Vi håper selvsagt at vårt innspill vil bidra til at kommunen åpner…

Omsorg i praksis?

Omsorg i praksis - InnOmsorg

Mange har sikkert fått med seg Brennpunkt-dokumentaren, “Omsorg bak lukkede dører”. For de av dere som ikke er kjent med innholdet handler i hovedsak dokumentaren om hvordan eldre og syke får mangelfull bistand i forhold til sine behov. I tillegg…